Hopp til hovedinnhold

Fastlegeordningen


Det å være fastlege innebærer at man har medisinsk ansvaret for en bestemt antall personner som står på ens liste. Derfor er det naturlig at vi prioriterer pasienter som er på listene våre. Men hvis kapasitet tillater tar vi gjerne imot andre pasienter. 

Det er ikke mulig å bestille "prøvetime" hos legene siden vi ønsker å konsentre oss om medisinsk behandling og oppfølgning av dem som allerede står på liste og at vi har begrenset kapasitet. Alle er velkomne å velge en av oss som fastlege når det er tilgjengelig leidig plass.

Ønsker du å bytte fastlege? Ring tlf. 810 59 500 eller benytt internett: www.nav.no