Hopp til hovedinnhold

Konsultasjon


Det blir beregnet 10- 20 min for  en vanlig konsultasjon hos fastlege. 

Dette er vanligvis tilstrekkelig for en moderat komplisert helseproblemstilling i allmennpraksis. Oftest har man flere problemstillinger som man ønsker å ta opp under en konsultasjon, da går det oftest fint hvis det dreier seg om en hoved problemstilling, og 1-2 andre enkle ting som skal utføres, som for eks. fornyelse av resepter eller tar urinprøvekontroll. 

Hvis du har flere hoved problemstillinger, oppfordrer vi deg til å prioritere, evt. bestille en oppfølgingstime. Hvis du er usikker, oppfordrer vi deg til å si fra  til legen alle de tingene som ønsker å ta opp med engang når konsultasjonen starter slik at du og legen din kan diskutere og prioritere de viktigste, evt planlegge en ny konsultasjon.

Øyeblikkelighjelp konsultasjoner varer gjerne kortere (10-15 min). Slike avtaler får du oftest samme dag når du ringer  og dreier seg om et akutt medisinsk problem som krever hjelp i dag. I en slik konsultasjon tar vi oss kun av den akutte lidelsen. Andre mindre akutte problemer må dessverre utsettes til en annen vanlig konsultasjon.