Bannerbilde som viser noe helserelatert

Schouslegene

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

PS: Vi oppfordrer alle til å ta kontakt via e-dialog eller telefon 

INFLUENSAVAKSINE 2022/23

Vi har nå fått influensavaksiner!

Ta kontakt for timebestilling.

I år koster vaksinen kr 300. Frikort gjelder ikke.

 

Grupper som anbefales influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.

 

Ved akutt behov for lege, kan du kontakte Legevakten i Storgt. 40.
Tlf. nr til nærmeste legevakt: 116117.

 
 Legene utfører for tiden telefonkonsultasjoner.
Dette utløser betaling for pasienten, slik som en ordinær konsultasjon.
 
E-konsultasjon besvares som regel på kveldstid i dagene med mye arbiedsbelastning og dette utløser betaling på 307 kr. 
 
 
 
 

KORONAVAKSINERING I OSLO KOMMUNE ER GODT I GANG.

 

Klikk på lenken under: 

www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine

Alle som skal få tilbud om vaksinen blir kontaktet på telefon, etter hvert som det er deres tur. Når du blir kontaktet, får du også vite tid og sted for vaksinen. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksinen er gratis

 

BRUK AV MUNNBIND.

Du må bruke munnbind den tiden du er inne på legesenteret. 

 

Etterregistrering av Covid -19 vaksine satt i utlandet

Vi tilbyr etterregistrering av Covid -19 vaksiner satt i utlandet. Se FHI sine sider for detaljer rundt dette. Gyldig dokumentasjon må leveres eller sendes legesenteret. Lege registerer i SYSVAK. Tjenesten koster kr 500,-

 

HAR DU SYMPTOMER PÅ KORONA OG HAR BEHOV FOR Å TESTE DEG, SÅ TRENGER DU IKKE LENGER GÅ VIA FASTLEGEN. FOR INNBYGGERE I OSLO KAN DU NÅ LOGGE DEG INN:

 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#gref

Schouslegene er et allmennlegekontor. Vi driver fastlegepraksis med offentlig avtale. Legekontoret  er tilknyttet til det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Vi underviser medisin studenter.

Vi holder til i tradisjonsrike Schous bryggeris tidligere lokaler nederst i Trondheimsveien i Oslo på den andre siden av broen (Nybrua)  for Oslo kommunale legevakt.

Legekontoret ligger i 3. etasje i bygning P (samme som musikkforretningen). Inngangen er på baksiden. Det er gode adkomstforhold for alle.

Kontoret ligger i et traffikknutepunkt og det er enkel adkomst med kollektiv transport fra hele Stor-Oslo.

Det er gode parkeringsforhold mot betaling. Innkjøring fra Herslebsgate. Parker innerst i anlegget til høyre der det står betalingsautomat og benytt utgangen på samme sted.