Tasks SCHOUSLEGENE


Konsultasjon


Det blir beregnet 10- 20 min for en vanlig konsultasjon hos fastlege.

Dette er vanligvis tilstrekkelig for en moderat komplisert helseproblemstilling i allmennpraksis. Oftest har man flere problemstillinger som man ønsker å ta opp under en konsultasjon, da går det oftest fint hvis det dreier seg om en hoved problemstilling, og 1-2 andre enkle ting som skal utføres, som for eks. fornyelse av resepter eller tar urinprøvekontroll.

Tasks

Hvis du har flere hoved problemstillinger, oppfordrer vi deg til å prioritere, evt. bestille en oppfølgingstime. Hvis du er usikker, oppfordrer vi deg til å si fra til legen alle de tingene som ønsker å ta opp med engang når konsultasjonen starter slik at du og legen din kan diskutere og prioritere de viktigste, evt planlegge en ny konsultasjon.

Øyeblikkelighjelp konsultasjoner varer gjerne kortere (10-15 min). Slike avtaler får du oftest samme dag når du ringer og dreier seg om et akutt medisinsk problem som krever hjelp i dag. I en slik konsultasjon tar vi oss kun av den akutte lidelsen. Andre mindre akutte problemer må dessverre utsettes til en annen vanlig konsultasjon.


Åpningstider

Legekontor:

Ukedag Åpningstider
Mandag-Torsdag 08:30 - 15:00
Fredag 08:30 - 12:00

Sentralbord:

Ukedag Åpningstider
Mandag-Torsdag 08:30 - 11:00
Mandag-Torsdag 13:00 - 14:30
Fredag 08:30 - 12:00
Besøk oss

Schouslegene Trondheimsveien 2, Bygning P, 3. etg. 0560 OSLO

Det er heis og enkel adgang for funksjonshemmede.


Lokasjon :
Kontakt oss

  • Schouslegene Postboks 4778 Sofienberg 0506 OSLO
  • Telefon: 23 15 61 00
  • Faks: 23 15 61 01