Tasks SCHOUSLEGENE


Fastlegeordningen

Tasks

Det å være fastlege innebærer at man har medisinsk ansvaret for en bestemt antall personner som står på ens liste. Derfor er det naturlig at vi prioriterer pasienter som er på listene våre. Men hvis kapasitet tillater tar vi gjerne imot andre pasienter.

Det er ikke mulig å bestille "prøvetime" hos legene siden vi ønsker å konsentre oss om medisinsk behandling og oppfølgning av dem som allerede står på liste og at vi har begrenset kapasitet. Alle er velkomne å velge en av oss som fastlege når det er tilgjengelig leidig plass.


Ønsker du å bytte fastlege? Ring tlf. 810 59 500 eller benytt internett: www.nav.no

Åpningstider

Legekontor:

Ukedag Åpningstider
Mandag-Torsdag 08:30 - 15:00
Fredag 08:30 - 12:00

Sentralbord:

Ukedag Åpningstider
Mandag-Torsdag 08:30 - 11:00
Mandag-Torsdag 13:00 - 14:30
Fredag 08:30 - 12:00
Besøk oss

Schouslegene Trondheimsveien 2, Bygning P, 3. etg. 0560 OSLO

Det er heis og enkel adgang for funksjonshemmede.


Lokasjon :
Kontakt oss

  • Schouslegene Postboks 4778 Sofienberg 0506 OSLO
  • Telefon: 23 15 61 00
  • Faks: 23 15 61 01